02:42 | 15/08/2022
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Khoa Dược Khoa Dược Trường Cao Đẳng Y tế Kiên Giang được thành lập từ năm 2012 trên cơ sở từ Bộ môn Dược của Trường Cao Đẳng Y tế Kiên Giang. Với nhiệm vụ trọng tâm là giảng dạy các môn khối Dược trình độ cao đẳng, trung cấp và dược tá.
Trang:   1 | 2 | 3