Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2023 của Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

02:52 | 18/01/2024

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2023 của Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 17/01/2024, Đảng bộ trường cao đẳng Y tế Kiên Giang chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Đảng bộ Trần Đức Phát chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội Nghị có Đ/c Nguyễn Đức Phát – Bí thư Đảng bộ, Đ/c Cao Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng bộ cùng đông đảo đảng viên của 03 chi bộ trực thuộc đã tham dự.

Tại Hội nghị Đ/c Cao Minh Tuấn – Thay mặt BCH Đảng bộ đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy nhà trường.

Các đảng viên tham dự hội nghị tập trung thảo luận các nhóm chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ giải pháp của phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, tiếp đến Chủ tọa hội nghị đã kết luận tiếp thu các ý kiến và sẽ bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện báo cáo.

Đ/c Nguyễn Đức Phát  - Bí thư Đảng bộ - Hiệu Trưởng trao đổi tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng bộ Trần Đức Phát cho biết, năm 2023  Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúngHSSV nhận thức sâu sắc hơn về quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó tạo sự chuyển biến tốt trong công tác và học tập, đạt hiệu quả cao hơn năm trước, đã phát huy vai trò cùng chính quyền lãnh đạo và chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững, chất lượng đội ngũ giảng viên từng bước được nâng cao.

Bên cạnh đó còn có những hạn chế về việc tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng cấp trên của một số cán bộ, đảng viên đôi khi chưa đảm bảo thời gian quy định, lực lượng các bộ giảng dạy của trường hiện nay còn thiếu một số chuyên ngành mới, cơ sở vật chất xuống cấp, trang, thiết bị, dụng cụ dạy học còn thiếu để đào tạo một số ngành, nghề mới.

      Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan chỉ đạo thực hiện tốt nội dung công tác với các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024 như sau:

      - Tập trung lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu có 90% các phòng, khoa hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

      - Tổ chức triển khai kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tỷ lệ đàng viên tiếp thu đạt 100%, quần chúng đạt 90% trở lên.

      - 100% đảng viên, quần chúng tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, khoá XII, khoá XIII) và kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII  về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

      - 100% Chi bộ trực thuộc và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      - Kết nạp từ 05 đảng viên trở lên (viên chức, giảng viên 01; HSSV 04)

      - Bình quân đảng viên tham gia sinh hoạt đảng đạt từ 90% trở lên

      - Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng 34 (Viên chức, giảng viên 04, HSSV 30)

      - Đảng viên được KTGS trong năm đạt từ 30% trở lên

      - 100% đảng bộ, chính quyền, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

      - 100% các phòng, khoa, đoàn thể đăng ký thi đua, thực hiện công tác Dân vận chính quyền, xây dựng và đăng ký từ 04 mô hình “Dân vận khéo” từ cấp cơ sở lên.

      - 03 chi bộ sinh hoạt theo chuyên đè ít nhất 01 lần/năm.

      -  100% Công Đoàn và Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      Kết thúc Hội nghị, Đảng bộ nhà trường công nhân 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 02 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Đ/c Cao Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại hội nghị 

 

\

Đ/c Nguyễn Đức Phát  - Bí thư Đảng bộ - Hiệu Trưởng trao giấy khen cho tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

 

Đ/c Trần Ngọc Hân-BT Đoàn trường phát biểu tại hội nghị 

Quang cảnh hội nghị 

 

Người viết: Nguyễn Ngọc Minh Anh 

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác